LVI-urakointi on Movitekin keskeistä palvelualuetta, joka kattaa sekä putki- että ilmanvaihtourakat. Olemme aktiivisesti mukana sekä suunnittelunohjauksessa että toteuttamassa LVI-projekteja. Projektipäälliköiden vahva sitoutuminen asiakkaan tavoitteisiin varmistaa onnistumiset.

Movitek tunnetaan vaativien LVI-urakoinnin projektien osaajana. Olemme keskeisessä roolissa teollisuusyritysten, toimitilojen omistajien sekä kuntien ja julkisen sektorin hankkeissa. Meille on tärkeää paitsi korkean ammattitaidon LVI-urakointi, myös hankkeisiin liittyvä turvallisuus ja luottamuksellisuus.

LVI-urakan tavoitteena voi olla energiatehokkuus, energiansäästö, parempi sisäilma tai lämmön talteenotto. Tai kaikki nämä yhtä aikaa.